Nederlands  |  English

links | Paul Robbert

Crossing blues and songs


Paul Robbert schrijft songs en verbindt blues aan andere muziekstijlen zoals jazz, rock en funk. Paul Robbert is als uitvoerend muzikant actief met zijn Paul Robbert band en trio en de Bootleg Blues band. Daarnaast ondersteund hij het project Bluesfactory van Stichting Factories of Melodies. Bluesmuzikanten worden door deze stichting ondersteund in het met elkaar opbouwen van een internationaal netwerk.