Nederlands  |  English

links | Nederlandse Vereniging van MuziekinstrumentMakers

De Nederlandse Vereniging MuziekinstrumentenMakers (NVMM), statutair opgericht in 1993, vertegenwoordigt een brede groep van professionele bouwers van akoestische muziekinstrumenten. De NVMM is lid van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen. Het doel van de vereniging is drieledig:

1. Het bevorderen van de professionaliteit en integriteit op het gebied van het bouwen en het restaureren van akoestische muziekinstrumenten. Instrumenten worden vervaardigd in ateliers van kundige bouwers die hun sporen op dit gebied hebben verdiend. De vereniging staat in voor goede afspraken tussen klant en bouwer, door offerte-, verkoop-, betalings- en leveringsvoorwaarden waaraan alle leden zich houden.

2. Het zich inzetten voor de belangenbehartiging van professionele bouwers van akoestische muziekinstrumenten.

3. Het bieden van een ontmoetingsplaats voor de individuele bouwers waar de veelal solistisch werkende bouwers over hun vak met medevakgenoten ideeën kunnen uitwisselen.